Indonesia


Mengapa Indonesia bimbangkan vaksin COVID-19 yang halal?

Pemerintah Indonesia berusaha untuk memastikan bahawa pilihan negara untuk vaksin COVID-19 akan mematuhi hukum Islam. Walau bagaimanapun, usaha tersebut akhirnya dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap vaksin dan melemahkan perjuangan negara untuk melawan wabak tersebut.