AI
tempat kerja Automating Singapura: Takut atau tidak takut?

dengan 658 robot per 10,000 pekerja manusia, Singapura sudah pun mempunyai kepadatan robot kedua tertinggi di dunia. Dalam menghadapi Industri 4.0 dan kebangkitan robotik, pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan (AI), tenaga kerja Singapura menghadapi masa depan yang semakin tidak menentu.Adakah AI mempunyai masalah keselamatan?

A recent report highlighted how hackers could manipulate self-driving cars into performing dangerous manoeuvres. Adakah AI mempunyai masalah keselamatan? Can the natural world offer any solutions?