China


Ketika landasan kereta api China-Laos hampir selesai, infrastruktur bersedia untuk mengubah ekonomi Lao

Keretapi China-Laos, dijadualkan siap pada bulan Disember, mungkin membawa perubahan paling dramatik dari mana-mana projek infrastruktur semasa di Asia Tenggara kerana ia mengubah komuniti di sepanjang laluannya dan mengubah dinamika ekonomi Laos. Menawarkan alternatif kepada pergantungan Laos pada empangan tenaga air untuk pembangunan ekonomi, ia juga menjadi semakin ketara bagi China.