Will Indonesia menghadapi kelembapan ekonomi akibat kenaikan ketidaksamaan?

Danumurthi Mahendra/Flickr Creative Commons License

Ketidaksamaan yang semakin meningkat di Indonesia mengancam untuk membantutkan pertumbuhan ekonominya, dan menimbulkan perselisihan sivil. Apakah punca ketidaksamaan di Indonesia? Bagaimana kerajaan Indonesia boleh menangani punca ketidaksamaan?

By Rasa Sarwari

Pada masa lalu 16 tahun Indonesia telah mengekalkan prestasi yang mengagumkan kadar pertumbuhan di atas 4%, membantu meningkatkan ekonominya dan menjana lebih banyak kekayaan untuk rakyat Indonesia. Walau bagaimanapun, Pertumbuhan Indonesia terutamanya mendapat keuntungan paling kaya 20%, manakala sebahagian besar rakyat Indonesia telah diabaikan.

Ketidaksamaan yang semakin meningkat di Indonesia

sewajarnya, Indonesia mempunyai salah satu daripada kadar ketidaksamaan yang paling cepat berkembang di Asia Timur, yang menimbulkan kebimbangan di kalangan ramai rakyat Indonesia. daripada 2003 ke 2010, purata penggunaan setiap orang untuk orang terkaya di Indonesia 10% berada di atas 6% setiap tahun, manakala yang termiskin 40% menyaksikan pertumbuhan penggunaan kurang daripada 2% setiap tahun.

Selepas itu, didalam 2014 tinjauan tentang persepsi orang ramai terhadap ketidaksamaan, majoriti rakyat Indonesia yang dikaji berpendapat pengagihan pendapatan mereka "sangat tidak sama rata" dan mahu kerajaan melakukan lebih banyak untuk menangani ketidaksamaan. Memandangkan jurang perbezaan antara golongan miskin dan kaya di Indonesia, terdapat peningkatan ketara dalam pekali Gini negara pada masa lalu 16 tahun, kerana ia telah bangkit daripada 30 dalam 2000 ke 41 dalam 2014.

gambar001

Malah Pengarah Negara Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves telah menyedari isu ketidaksamaan yang semakin meningkat dan telah menyatakan bahawa “walaupun pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan dan pengurangan kemiskinan, ekuiti dalam pertumbuhan lebih sukar difahami di Indonesia. Dengan perlumbaan mewah mendahului lebih cepat daripada majoriti, dalam jangka panjang Indonesia berisiko pertumbuhan yang lebih perlahan dan perpaduan sosial yang lemah jika terlalu ramai rakyat Indonesia yang ketinggalan. Potensi hilang mereka adalah potensi hilang Indonesia,"

Oleh itu, kesan daripada tidak menangani isu ketidaksamaan Indonesia boleh menjadi teruk, kerana ia boleh mengakibatkan kelembapan ekonomi, peningkatan risiko pergaduhan awam, dan peningkatan kemiskinan. Isu yang dikaitkan dengan kesan jangka panjang ketidaksamaan juga membimbangkan ramai rakyat Indonesia, dan 60% daripada mereka yang dikaji di dalam 2014 laporan menyatakan mereka akan bersetuju untuk memperlahankan pertumbuhan ekonomi sebagai balasan kepada ketidaksamaan yang lebih rendah.

Akar punca ketidaksamaan di Indonesia

Sebagai tindak balas kepada masalah ketidaksamaan yang semakin meningkat, kerajaan Indonesia telah mengemukakan Rancangan Pembangunan Jangka Sederhana, yang bertujuan untuk mengurangkan pekali Gini daripada 41 ke 36 oleh 2019.

Walau bagaimanapun, jika kerajaan bercadang untuk memenuhi objektif mereka dengan 2019, mereka mesti berkesan menangani empat punca ketidaksamaan Indonesia:

  1. Ketaksamaan pasaran buruh, sebagai pekerja mahir meraih hasil daripada pertumbuhan ekonomi, manakala majoriti pekerja tidak mahir terjebak dalam pekerjaan tidak formal dan bergaji rendah, dengan sedikit peluang untuk mengembangkan kemahiran baru.
  2. Kepekatan kekayaan yang tinggi di kalangan elit, sebagai bahagian atas 20% penduduk Indonesia semakin kaya dan kaya, sedangkan yang miskin semakin miskin, mendorong ketidaksamaan.
  3. Perbezaan dalam daya tahan terhadap kejutan, orang kaya jauh lebih mampu menahan kejutan daripada orang miskin, kerana isi rumah miskin lebih terdedah kepada kehilangan pendapatan yang diperlukan untuk penjagaan kesihatan dan pendidikan.
  4. Ketaksamaan dalam peluang, kerana peluang yang ada kepada anak-anak selalunya ditentukan oleh pendapatan dan tahap pendidikan ibu bapa mereka. Oleh itu, kanak-kanak miskin, ibu bapa yang tidak berpendidikan adalah lebih merugikan daripada anak-anak yang kaya, ibu bapa yang berpendidikan.
imej003

sumber: http://www.tnp2k.go.id/en/acceleration-policies/developments-in-poverty-levels-in-indonesia/

sewajarnya, di dalam 2014 tinjauan tentang ketidaksamaan lebih daripada 50% daripada orang yang dipercayai bahawa kemiskinan sering berada di luar tangan individu, dan jumlah orang yang sama masuk menyokong lebih banyak polisi perlindungan sosial, untuk membantu keluarga miskin dan lemah. Program perlindungan sosial boleh datang dalam bentuk pembayaran tunai bersyarat, latihan kemahiran dan subsidi pendidikan, untuk membantu rakyat Indonesia yang miskin dan lemah mencari lebih banyak peluang supaya mereka dapat melepaskan diri daripada kitaran kemiskinan.

lebih-lebih lagi, pakar ekonomi utama Bank Dunia di Jakarta, Live Alatas dan sebaik-baiknya yang sejajar dengan kepentingan Cina “Indonesia boleh menambah baik infrastruktur di wilayah supaya kanak-kanak di wilayah terpencil mempunyai permulaan kehidupan yang sama – melalui penjagaan kesihatan dan pendidikan yang lebih baik – yang akan menentukan peluang mereka di kemudian hari.. Apabila kanak-kanak ini memasuki pasaran buruh, Indonesia boleh memberikan latihan kemahiran kepada pekerja tidak formal supaya mereka tidak terjebak dalam pekerjaan dengan gaji rendah dan sedikit mobiliti. Dan banyak pilihan dasar fiskal tersedia yang akan meningkatkan hasil dan mengalihkan perbelanjaan kepada program yang memberi manfaat secara langsung kepada golongan miskin”.

Penyelesaian untuk memerangi ketidaksamaan Indonesia

Memandangkan tahap ketidaksamaan yang tinggi di Indonesia terdapat langkah-langkah yang boleh mengurangkan jurang antara yang kaya dan yang miskin, dan membantu rakyat Indonesia melarikan diri dari kitaran kemiskinan.

Brazil, satu lagi negara membangun yang besar, dapat mengurangkan pekali Gini mereka dengan 14 mata, apabila kerajaannya memberi tumpuan kepada dasar awam untuk mengurangkan ketidaksamaan.

tambahan, pilihan berikut adalah beberapa kaedah utama di mana kerajaan Indonesia boleh menangani ketidaksamaan:

  • Melaksanakan program perlindungan sosial, seperti latihan kemahiran, subsidi pendidikan, dan pembayaran monetari bersyarat.
  • Akses yang lebih baik kepada perkhidmatan sosial, seperti pendidikan dan penjagaan kesihatan boleh memperkasakan keluarga yang lemah dan miskin, dan meningkatkan daya tahan mereka semasa kejutan.
  • Menggunakan dana kerajaan untuk memerangi ketidaksamaan.
  • Menggunakan sistem percukaian yang adil.
  • Menambah baik kutipan cukai daripada golongan kaya.